Khối D gồm những môn nào, ngành nào và trường gì?

Khối D là một trong những khối sở hữu khối lượng học sinh khá đông đảo. Vậy khối d gồm những môn nào, ngành nào, trường nào? Bạn đọc nếu đang quan tâm đối khối ngành này thì hãy tham khảo ngay bài viết sau đây của chúng tôi!

Khối D gồm những môn nào? Các tổ hợp môn thuộc khối D

Khối D cơ bản bao gồm 3 môn đó là: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh. Với công thức Ngữ Văn (hay Toán) + 1 một tự nhiên hay xã hội + 1 môn ngoại ngữ là đã tạo được một tổ hợp môn khác. 

Nếu bạn đang băn khoăn d72 gồm những môn nào? d78 gồm những môn nào,.. thì hãy tham khảo ngay 99 tổ hợp môn khối D theo bộ giáo dục như sau:

 • D01: các môn Văn – Toán – Anh
 • D02: các môn Văn – Toán – tiếng Nga
 • D03: các môn Văn – Toán – Tiếng Pháp
 • D04: các môn Văn – Toán – Tiếng Trung
 • D05: các môn Văn – Toán – Tiếng Đức
 • D06: các môn Văn – Toán – Tiếng Nhật
 • D07: các môn Toán – Hóa – Anh
Khối D cơ bản gồm 3 môn Văn - Toán - Anh
Khối D cơ bản gồm 3 môn Văn – Toán – Anh
 • D08: các môn Toán – Sinh – Anh
 • D09: các môn Toán – Sử – Anh
 • D10: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Anh
 • D11: các môn Văn – Vật lí – Anh
 • D12: các môn Văn – Hóa – Anh
 • D13: các môn Văn – Sinh – Anh
 • D14: các môn Văn – Sử – Anh
 • D15: các môn Văn – Địa lý – Anh
 • D16: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Đức
 • D17: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Nga
 • D18: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Nhật
 • D19: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Pháp
 • D20: các môn Toán – Địa lý – Tiếng Trung
 • D21: các môn Toán – Hóa – Tiếng Đức
 • D22: các môn Toán – Hóa – Tiếng Nga
 • D23: các môn Toán – Hóa – Tiếng Nhật
 • D24: các môn Toán – Hóa – Tiếng Pháp
 • D25: các môn Toán – Hóa học – Tiếng Trung
 • D26: các môn Toán – Vật lí – Tiếng Đức
 • D27: các môn Toán – Vật lí – Tiếng Nga
 • D28: các môn Toán – Vật lí – Tiếng Nhật
 • D29: các môn Toán – Vật lí – Tiếng Pháp
 • D30: các môn Toán – Vật lí – Tiếng Trung
 • D31: các môn Toán – Sinh – Tiếng Đức
 • D32: các môn Toán- Sinh – Tiếng Nga
 • D33: các môn Toán – Sinh – Tiếng Nhật
 • D34: các môn Toán – Sinh – Tiếng Pháp
 • D35: các môn Toán – Sinh – Tiếng Trung
 • D41: các môn Văn – Địa – Tiếng Đức
 • D42: các môn Văn – Địa – Tiếng Nga
 • D43: các môn Văn – Địa – Tiếng Nhật
 • D44: các môn Văn – Địa – Tiếng Pháp
 • D45: các môn Văn – Địa – Tiếng Trung
 • D52: các môn Văn – Vật lí – Tiếng Nga
Khối D với rất nhiều lựa chọn bộ môn khác nhau
Khối D với rất nhiều lựa chọn bộ môn khác nhau

Xem thêm: Khối A gồm những môn nào, ngành nào khối A dễ kiếm việc làm?

 • D54: các môn Văn – Vật lí – Tiếng Pháp
 • D55: các môn Văn – Vật lí -Tiếng Trung
 • D61: các môn Văn – Sử – Tiếng Đức
 • D62: các môn Văn – Sử – Tiếng Nga
 • D63: các môn Văn – Sử – Tiếng Nhật
 • D64: các môn Văn – Sử – Tiếng Pháp
 • D65: các môn Văn – Sử – Tiếng Trung
 • D66: các môn Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Anh
 • D68: các môn Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nga
 • D69: các môn Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật
 • D70: các môn Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp
 • D72: các môn Văn – Anh – Khoa học tự nhiên
 • D73: các môn Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức
 • D74: các môn Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga
 • D75: các môn Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật
 • D76: các môn Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp
 • D77: các môn Văn – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung
 • D78: các môn Văn – Anh – Khoa học xã hội
 • D79: các môn Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Đức
 • D80: các môn Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nga
 • D81: các môn Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Nhật
 • D82: các môn Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp
 • D83: các môn Văn – Khoa học xã hội – Tiếng Trung
 • D84: các môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Anh
 • D85: các môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Đức
 • D86: các môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nga
 • D87: các môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Pháp
 • D88: các môn Toán – Giáo dục công dân – Tiếng Nhật
 • D90: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Anh
 • D91: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Pháp
 • D92: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Đức
 • D93: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nga
 • D94: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Nhật
 • D95: các môn Toán – Khoa học tự nhiên – Tiếng Trung
 • D96: các môn Toán – Khoa học xã hội – Anh
 • D97: các môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Pháp
 • D98: các môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Đức
 • D99: các môn Toán – Khoa học xã hội – Tiếng Nga.

Xem thêm: Khối B gồm những môn nào, ngành nào khối B dễ kiếm việc làm?

Khối D gồm những ngành nào?

Với sự kết hợp giữa tự nhiên và xã hội thì khi theo khối D bạn sẽ có được rất nhiều lựa chọn về ngành nghề khác nhau, cụ thể như sau:

Nhóm ngành kinh tế – Luật – Ngân hàng

 • Luật dân sự
 • Luật tài chính ngân hàng
 • Luật kinh doanh,…
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Kiểm toán
 • Kế toán. 
Nhóm ngành luật có rất nhiều lựa chọn ngành nghề
Nhóm ngành luật có rất nhiều lựa chọn ngành nghề

Xem thêm: Khối C gồm những môn nào, ngành nào? Các ngành khối C tìm việc dễ nhất

Ngành truyền thông – báo chí

 • Quan hệ quốc tế
 • Truyền thông quốc tế
 • Triết học
 • Quảng cáo
 • Xã hội học
 • Địa lý học.

Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ

 • Gia đình học
 • Văn hóa đối ngoại
 • Văn hóa truyền thông
 • Nghiên cứu văn hóa
 • Ngôn ngữ Pháp, Anh, Nga
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Đông phương học
 • Sư phạm. 

Nhóm ngành kỹ thuật

 • Kỹ thuật sinh học
 • Kỹ thuật thực phẩm
 • Kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật in
 • Cơ khí – Chế tạo máy
 • Cơ điện tử
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
Marketing là một trong những ngành khối D triển vọng
Marketing là một trong những ngành khối D triển vọng

Xem thêm: Khối H gồm những môn nào, ngành nào? Các trường khối H hiện nay

Nhóm ngành Giao thông

 • Khai thác vận tải
 • Kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí động lực
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kinh tế xây dựng
 • Kinh tế vận tải
 • Khai thác vận tải.

Ngành khoa học tự nhiên – Kỹ thuật công nghệ

 • Khoa học máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Sinh học
 • Vật lý học
 • Địa chất học
 • Hải dương học
 • Công nghệ dệt, may

Xem thêm: Khối S gồm những môn nào, ngành nào? Các trường khối S hiện nay

Nhóm ngành Sư phạm

 • Quản lý giáo dục
 • Giáo dục chính trị
 • Tâm lý học
 • Quốc tế học
 • Thông tin – thư viện
 • Thương mại điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế tạo máy.
Sư phạm là một trong những ngành được săn đón hiện nay ở Khối D
Sư phạm là một trong những ngành được săn đón hiện nay ở Khối D

Các trường đào tạo khối D

Hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường học hiện đang đào tạo khối D, cụ thể như một số trường sau đây: 

Các trường phía Bắc – Đại học Ngoại Ngữ

– Đại học Ngoại Thương

– Đại học Kinh tế quốc dân

– Học viện Báo chí và Tuyên truyền

– Đại Học Kinh tế

– Học Viện Ngoại Giao

– Đại Học Sư phạm

– Đại Học Luật

– Học Viện Ngân Hàng

– Đại Học Thương Mại

Các trường phía Nam – Đại Học Kinh tế Luật

– Đại Học Khoa học Xã hội Nhân văn

– Đại học Tôn Đức Thắng

– Đại Học Luật

– Học Viện Hàng không Việt Nam

– Đại Học Lao động Xã hội

– Đại Học An ninh Nhân dân

Các trường phía Trung – Đại học Hồng Đức

– Đại học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

– Đại học Hồng Đức

– Đại học Công nghệ Vạn Xuân

– Đại học Khánh Hòa

– Đại học Buôn Ma Thuật 

– Đại học công nghệ Đông Á

– Đại học Kinh tế – ĐH Huế

– Đại học Kinh tế Nghệ An.

Các ngành nghề khối D với cơ hội việc làm rộng mở

Marketing

Với sự phát triển của nền kinh tế như hiện nay, hầu hết các công ty hoặc doanh nghiệp đều phải cần marketing nhằm để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nâng cao nhận diện thương hiệu cho khách hàng. 

Marketing có rất nhiều vị trí để bạn chọn lựa như: làm chiến dịch quảng cáo, nhân viên kỹ thuật, thiết kế hình ảnh, thực hiện kế hoạch quảng bá,..

Tiếp viên hàng không

Nếu bạn sở hữu ngoại hình bắt mắt, cùng khả năng giao tiếp ổn định, ngoại ngữ tốt, thì tiếp viên hàng không là một trong những nghề cực kỳ thích hợp dành cho bạn. 

Tiếp viên hàng không là ngành có thu nhập khá cao
Tiếp viên hàng không là ngành có thu nhập khá cao

Đây là ngành nghề có mức thu nhập khá cao, nhiều trợ cấp, giúp cho bạn dễ dàng phát triển bản thân, cùng với nhiều trải nghiệm cực thú vị.

Xem thêm: Khối V gồm những môn nào, ngành nào? Các trường khối V hiện nay

Biên – phiên dịch

Đây cũng là một trong những ngành nghề khối D có triển vọng với mức thu nhập khủng. Tuy nhiên, biên phiên dịch là ngành nghề yêu cầu vốn ngoại ngữ tốt, nhạy bén, linh hoạt khi làm việc. 

Ngành biên phiên dịch khá đa dạng để bạn có thể lựa chọn như: biên dịch tiếng Anh, Nga, Pháp,.. 

Giáo viên, giảng viên

Giáo viên, giảng viên hiện là một trong những ngành nghề rộng mở và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn học sinh hiện nay. Với ngành nghề này bạn có thể thực hiện giảng dạy ở nhiều nơi như trường trung học, tiểu học, các trường đại học hay tại các trung tâm đào tạo với mức thu nhập vô cùng ổn định.

Hướng dẫn viên du lịch

Với khả năng ăn nói linh hoạt, cùng với thế mạnh ngôn ngữ, bạn có thể chọn ngành hướng dẫn viên du lịch. Có thể thấy nhu cầu du lịch hiện nay vô cùng nhiều, vì thế đây sẽ là ngành giúp mang lại cho bạn nhiều cơ hội, cũng như mức thu nhập tốt.

Hướng dẫn viên du lịch là công việc cực hấp dẫn
Hướng dẫn viên du lịch là công việc cực hấp dẫn

Kế toán

Đối với sự phát triển tài chính của một công ty thì kế toán góp một phần khá quan trọng. Kế toán là phòng ban xử lý các số liệu, đối chiếu cung cấp thông tin nhằm đảm bảo tài chính cho doanh nghiệp.

Ngành Luật sư, thẩm phán, kiểm soát viên

Nếu muốn theo đuổi ngành nghề này bạn cần phải có nền tảng kiến thức vững vàng, trình độ chuyên môn cao. Đây là ngành nghề mở ra rất nhiều cơ hội cho bạn. Tuy nhiên chúng cũng đòi hỏi bạn cần phải nhanh nhạy, có trình độ chuyên môn cao. 

Với những thông tin trên đây chúng tôi đã giúp bạn trả lời được cho câu hỏi khối D gồm những môn nào, ngành nào, trường gì đào tạo, cũng như những ngành nghề hot hiện nay. Hy vọng, với những thông tin mà chúng tôi mang tới trên đây sẽ giúp bạn đọc có thể đưa ra cho mình sự lựa chọn về ngành nghề sao cho phù hợp nhất!

About Hoangcuc

Tôi là Hoàng Thị Cúc - Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm review các loại thiết bị vệ sinh công nghiệp và các kiến thức đời sống khác. Hy vọng những thông tin mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn!

View all posts by Hoangcuc →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *