Diễn biến hòa bình là gì? 6 thủ đoạn của diễn biến hòa bình

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược mà các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc sử dụng để nhằm chống phá, lật đổ chế độ chính trị tại các nước xã hội chủ nghĩa. Cụ thể diễn biến hòa bình là gì, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau đây! 

Chiến lược diễn biến hòa bình là gì?

Chiến lược diễn biến hòa bình là dạng chiến lược phi quân sự của thế lực thù địch với các thủ đoạn tinh vi, phức tạp với mục đích chống phá trên mọi lĩnh vực: Tư tưởng, văn hóa, chính trị, kinh tế, ngoại giao, tôn giáo, an ninh, quốc phòng,… 

Định nghĩa về chiến lược diễn biến hòa bình
Định nghĩa về chiến lược diễn biến hòa bình

Đây là chiến lược tổng hợp bằng cách áp dụng biện pháp “phi vũ trang” nhằm chống phá, lật đổ chế độ chính trị tại các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược này áp dụng chiến tranh tâm lý, gián điệp nhằm tác động đến kinh tế với mục tiêu “không đánh mà thắng”. Đây thường là biện pháp nhằm để hỗ trợ, bổ sung cho những hành động tiến công quân sự.

Các thủ đoạn thực hiện vô cùng đa dạng, trắng trợn, tinh vi như:

– Bôi nhọ Đảng Cộng Sản, xuyên tạc lịch sử

– Tuyên truyền sai tư tưởng, ca ngợi xã hội tư sản hiện đại

– Cô lập về kinh tế

– Dùng viện trợ để gây sức ép

– Thao túng, chuyển hóa nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang tư bản chủ nghĩa

– Dùng các chiêu tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để kích động, gây mâu thuẫn nội bộ, mua chuộc phần tử thoái hóa, biến chất để chống phá xã hội,…

Các thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch tác động mạnh mẽ đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng, an ninh, quốc phòng,… nhằm để tạo nên việc “tự diễn biến” từ từ, thầm lặng. Theo thời gian khiến chế độ xã hội chủ nghĩa bị mục nát, từ đó làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Mục đích của kẻ thù đối với chiến lược diễn biến hòa bình

Thông qua khái niệm chúng ta đã phần nào hiểu được âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch nhằm:

– Nhằm để xóa bỏ triệt để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

– Nhằm để xóa bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

– Xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó tăng cường vận dụng “diễn biến hòa bình” nhằm tạo nên “điểm nóng”, đây là chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng đối với chủ nghĩa đế quốc.

Mục đích của việc áp dụng diễn biến hòa bình
Mục đích của việc áp dụng diễn biến hòa bình

Với chiến lược này kẻ thù xem việc tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa là một “mũi đột phá” để làm tan rã niềm tin, cũng như tạo ra sự hỗn loạn về tư tưởng. Từ đó từng bước xâm nhập hệ tư tưởng tư sản vào cán bộ, đảng viên, nhân dân, từ đó xóa bỏ hoàn toàn đi hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thế lực thù địch đang ra sức áp dụng các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội để truyền tải thông tin, quan điểm sai trái nhằm chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa.

6 thủ đoạn cơ bản của diễn biến hòa bình

Trong thời kỳ mới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục áp dụng các thủ đoạn diễn biến hòa bình, trong đó phải kể đến 6 thủ đoạn cơ bản sau:

– Tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật để loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Chúng lợi dụng những hạn chế trong đời sống, cùng những bức xúc trong dư luận để tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, làm mất niềm tin nơi Đảng, Nhà nước.

Thủ đoạn của kẻ thù khi thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
Thủ đoạn của kẻ thù khi thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình

– Kích động, lôi kéo quần chúng, xây dựng lực lượng, đảng phái gây rối để nhằm tiến tới bạo loạn lật đổ. Chúng lợi dụng những thiếu sót trong công tác quản lý, mâu thuẫn trong nội bộ để kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng gây rối, bạo loạn nhằm lật đổ chính quyền.

– Vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, kích động tín đồ đấu tranh chống chính quyền. 

– Tạo lập các tổ chức, hội nhóm, trang mạng,.. nhằm để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây rối, lật đổ chính quyền.

– Thâm nhập, mua chuộc, lôi kéo cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đối tượng có chức vụ, quyền hạn để thực hiện mục tiêu chống phá.

– Thế lực thù địch sẽ lợi dụng mâu thuẫn, bất đồng trong mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là nước lớn để tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, lôi kéo các nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Xem thêm: Nhận thức lịch sử là gì? 5 ví dụ về nhận thức lịch sử

Phòng, chống những âm mưu của chiến lược diễn biến hòa bình

Để đấu tranh hiệu quả đối với các chiến lược diễn biến hòa bình, yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần phải nắm vững âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, tăng cường cảnh giác, tự phòng,… để nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, những cách thực hiện phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình gồm:

– Tiến hành kế hoạch để đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, cũng như những tiêu cực xã hội. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa để kẻ thù không có cơ sở xuyên tạc, chống phá.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về âm mưu của kẻ thù
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về âm mưu của kẻ thù

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, không để rơi vào thế bị động.

– Xây dựng ý thức về việc bảo vệ Tổ quốc trong quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đất nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thành quả cách mạng.

– Cần tập trung xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững mạnh về mọi mặt của đời sống.

– Xây dựng phương án, tình huống chống “diễn biến hoà bình”.

– Phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa dựa trên định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo nên cơ sở vật chất, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân lao động, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Xem thêm: Hiện thực lịch sử là gì? 5 ví dụ về hiện thực lịch sử

Trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống diễn biến hòa bình

Có thể thấy, âm mưu của diễn biến hòa bình vô cùng nguy hiểm, việc phòng chống diễn biến hòa bình không phải trách nhiệm riêng của bất kỳ cá nhân nào. Tất cả mọi người đều có thể chống diễn biến hòa bình bằng những cách sau:

– Trung thành với Đảng, Nhà nước, Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nâng cao nhận thức, lối sống, trách nhiệm với gia đình, xã hội.

Rèn luyện theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng và sự nghiệp của thanh niên Việt Nam.

– Cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt để thúc đẩy đất nước phát triển.

Học tập và rèn luyện để xây dựng, phát triển đất nước
Học tập và rèn luyện để xây dựng, phát triển đất nước

– Trung thực, không lười biếng, góp phần xây dựng đất nước.

– Đối với cán bộ, đảng viên cần phải có những hành động cụ thể để chống lại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” để bảo vệ chế độ, thành quả cách mạng của cha ông ta.

Những chia sẻ trên đây đã giúp chúng ta hiểu rõ được âm mưu, mục đích của chiến lược diễn biến hòa bình là gì. Từ đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước trước sự chống phá của kẻ thù.

About Hoangcuc

Tôi là Hoàng Thị Cúc - Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm review các loại thiết bị vệ sinh công nghiệp và các kiến thức đời sống khác. Hy vọng những thông tin mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn!

View all posts by Hoangcuc →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *