Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chính xác nhất

Doanh thu chính là dữ liệu đánh giá chính xác nhất hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong báo cáo doanh nghiệp, các dữ liệu về doanh thu thường được xác định ở nhiều giá trị khác nhau như là doanh thu thuần, doanh thu. Có rất nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Cho nên trong bài viết dưới đây, thapgiainhietliangchi.com sẽ làm rõ doanh thu là gì? doanh thu thuần là gì, cách tính toán và ý nghĩa cụ thể từng loại.

Tìm hiểu doanh thu là gì?

Khái niệm doanh thu là gì?

  • Doanh thu là gì theo nghĩa phổ thông

Doanh thu chính là toàn bộ phần tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa và cung cấp dịch vụ của một cá nhân, tổ chức. Dựa vào doanh thu thực tế ta có thể xây dựng bảng báo cáo doanh thu cho các cá nhân, tổ chức đó.

  • Doanh thu là gì theo chuẩn mực kế toán

Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 đã đưa ra khái niệm: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế cá nhân, doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ của sở hữu”.

Tìm hiểu doanh thu là gì?
Tìm hiểu doanh thu là gì?

Ý nghĩa của doanh thu là gì?

Doanh thu của một doanh nghiệp sẽ phản ánh quy mô và quá trình tái sản xuất của chính doanh nghiệp đó. Đây là cơ sở để bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiến hành nộp các khoản thuế cho Nhà nước. Doanh thu chính là giai đoạn cuối cùng trong quá trình luân chuyển vốn và nó cũng tạo tiền đề cho quá trình tái sản xuất tiếp theo.

Phân biệt doanh thu với thu nhập

Mọi người thường nhầm lẫn doanh thu với thu nhập là một, tuy nhiên đây lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trong khi doanh thu chính là tất cả tài sản của một cá nhân hay tổ chức thu có được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Thì thu nhập lại là khoản chênh lệch giữa chi phí hàng hóa với doanh thu bán hàng.

Chức năng chính của doanh thu chính là hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp, cá nhân đã chi trả ra cho việc mua, sản xuất hàng hóa. Còn thu nhập lại là mức giá trị thực, đã trừ đi các chi phí mà doanh nghiệp nhận về sau khi bán được hàng.

Với doanh thu, doanh nghiệp, cá nhân phải tính dựa trên tổng giá trị các sản phẩm, dịch vụ bán ra nhân với đơn giá mỗi sản phẩm, dịch vụ cộng cho các khoản phụ thu khác nữa. Nhưng với thu nhập thì lại được tính bằng giá trị tất cả các hợp đồng dịch vụ hay số lượng khách hàng nhân với giá của dịch vụ đó.

Phân biệt doanh thu với thu nhập
Phân biệt doanh thu với thu nhập

Phân biệt doanh thu với dòng tiền

Doanh thu sẽ là tất cả số tiền mà doanh nghiệp đã nhận về từ hoạt động kinh doanh, nhưng dòng tiền lại là số tiền đã có sẵn, có thể bao gồm cả nguồn bên ngoài phần kinh doanh bán sản phẩm, các dịch vụ. Thông qua báo cáo doanh thu, cá nhân, tổ chức có thể đưa ra những biện pháp để bán hàng và tiếp thị hiệu quả hơn, trong khi đó, dòng tiền là một chỉ số để thanh khoản và quản lý tiền tệ.

Cách tính doanh thu

  • Cách tính doanh thu của hoạt động bán sản phẩm:

Doanh thu = giá bán của sản phẩm* sản lượng bán ra.

  • Cách tính doanh thu của các công ty cung cấp dịch vụ: 

Doanh thu = số lượng khách hàng* giá dịch vụ.

Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm bắt đầu phát sinh giao dịch. Khi khoản thu được xác định chắc chắn là đem lại giá trị kinh tế hợp lý, không cần quan tâm đã thu hay sẽ thu để được ghi nhận doanh thu.

Có thể có rất nhiều giao dịch trong một hợp đồng kinh tế, nhân viên kế toán phải có được khả năng nhận biết được các giao dịch để ghi nhận mức doanh thu cho phù hợp. Khi ghi nhận mức doanh thu cần phải ghi nhận chính xác và phù hợp với bản chất thay vì là hình thức hoặc tên gọi. Doanh thu phải được phân bổ theo đúng nghĩa vụ cung ứng hàng hóa và dịch vụ. Với những giao dịch làm phát sinh thêm nghĩa vụ của người bán ở hiện tại hay trong tương lai, doanh thu cần phân bổ đúng theo giá trị của từng nghĩa vụ và phải ghi nhận lại đầy đủ những nghĩa vụ đã được thực hiện.

Cách tính doanh thu
Cách tính doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu chính là khoản phát sinh làm giảm đi doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bao gồm có 3 phần là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cùng với hàng bán bị trả lại.

+ Chiết khấu thương mại: Là phần mà doanh nghiệp bị giảm trừ hoặc đã thanh toán lại cho khách mua hàng. Thường xuất hiện khi họ mua sản phẩm, dịch vụ với một số lượng lớn, được cả hai bên mua và bán thỏa thuận để chiết khấu thương mại.

Xem thêm: Tiktok là gì? Tip bán hàng trên tiktok doanh thu khủng, nghìn đơn

+ Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho khách hàng mua sản phẩm. Có thể là do sản phẩm không đủ chất lượng, không đúng với mẫu đã ký kết. Khoản giảm này sẽ được giảm thực tế ngay khi phát sinh.

+ Giá trị hàng bán bị trả lại: Là phần bị khách hàng yêu cầu phải hoàn trả do vi phạm hợp đồng, sản phẩm kém chất lượng, không đúng như mẫu mã đã ký kết. Giá trị hàng bán bị trả lại sẽ chỉ được tính khi hàng bán đã được xác định là khách hàng trả lại cùng với từ chối thanh toán.

Tìm hiểu doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần trong tiếng Anh được viết là “Net Revenue”. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hóa dịch vụ sau khi đã khấu trừ đi các loại thuế (như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…), các loại giảm giá (như chiết khấu thương mại, chương trình giảm giá),…

Để hiểu rõ hơn về khái niệm doanh thu thuần là gì, chúng ta cùng phân tích ví dụ sau:

Ví dụ về doanh thu

Dựa theo hình ảnh hóa đơn của ví dụ trên, khách hàng đã mua 2 mặt hàng là:

Đinh tán phi 24, với số lượng 1 chiếc, có đơn giá 5.000 VNĐ/ chiếc

Đinh tán phi 30, với số lượng 1 chiếc, có đơn giá 40.000 VNĐ/ chiếc

==> Doanh thu thuần của hóa đơn này sẽ được tính như sau:

1* 5.000 + 1* 40.000 = 45.000 VNĐ

Trên hóa đơn, có phần chiết khấu là 500VND cho mặt hàng đinh tán phi 24 và 4.000 VNĐ cho mặt hàng đinh tán phi 30. Hai phần chiết khấu này sẽ không được tính vào phần doanh thu thuần của doanh nghiệp trong đơn hàng này. Cho nên doanh thu thuần của doanh nghiệp cho đơn hàng này sẽ là 40.500 đồng.

Cách tính doanh thu thuần

Để tính được doanh thu thuần, chúng ta sẽ có công thức tổng quát như sau:

Công thức tính doanh thu thuần như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp, cá nhân – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó:

  • Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp: chính là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  • Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Các loại thuế như là: Thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và các chi phí khác như là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hay là hàng bán bị trả lại.
Tìm hiểu doanh thu thuần là gì?
Tìm hiểu doanh thu thuần là gì?

Theo quy định số 15/2006/BTC của Bộ Tài Chính ban hành, công thức tính doanh thu thuần được quy định như sau:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp đó – Chiết khấu bán hàng – Sản phẩm bán bị trả lại – Giảm giá sản phẩm bán – Thuế gián thu.

Áp dụng cách tính doanh thu thuần trên vào ví dụ sau, ta có:

Doanh nghiệp S có doanh thu của Quý 1 năm 2022 là 1 tỷ VNĐ. Trong Quý 1, doanh nghiệp S đã tổ chức hàng loạt các chương trình giảm giá, tri ân khách hàng với tổng giá trị là 30 triệu VNĐ. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp tổng cộng các loại thuế cho nhà nước là 100 triệu VNĐ.

Từ đó, suy ra doanh thu thuần của doanh nghiệp S trong quý 1 năm 2022 là:

1.000.000.000 – 30.000.000 – 100.000.000 = 870.000.000 VNĐ

Ý nghĩa của doanh thu thuần là gì?

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, doanh thu thuần có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thông qua việc xem xét số liệu của báo cáo doanh thu thuần, chủ doanh nghiệp sẽ xác định được là:

  • Tình hình tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm.
  • Khoản tiền mà công ty thu về.
  • Lợi nhuận của doanh nghiệp trước và sau khi nộp thuế.
  • Từ đó, doanh nghiệp cũng sẽ xác định được lợi nhuận cuối cùng thu về đối với mặt hàng, sản phẩm đó.

So sánh doanh thu với doanh thu thuần

Doanh thu và doanh thu thuần là hai khái niệm tưởng chừng là một nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng so sánh công thức tính của hai chỉ số này nhé:

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể của doanh nghiệp – Các khoản phí giảm trừ doanh thu.

Doanh thu = (Tổng số lượng sản phẩm bán ra * Đơn giá sản phẩm) + Các khoản phụ thu khác.

Dựa vào công thức trên, có thể thấy, doanh thu thuần sẽ là lợi nhuận sau khi đã trừ đi thuế. Doanh thu lại được hiểu là toàn bộ khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp đó thu về sau khi bán một đơn vị sản phẩm mà chưa trừ đi các loại thuế và các chi phí giảm giá hay chiết khấu khác.

Xem thêm: Suy thoái, khủng hoảng kinh tế là gì? Nguyên nhân, hậu quả

Ý nghĩa một số loại doanh thu

Doanh thu đối với doanh nghiệp mà nói là khoản thu có thể chi trả các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh như là phí thuê mặt bằng, nộp phí, lệ phí, các khoản thuế cho Nhà nước. Ngoài ra, doanh thu còn là vốn xoay vòng, khoản thu giúp các doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình.

Doanh thu giúp cho doanh nghiệp thúc đẩy quá trình tái kinh doanh, tái sản xuất, tránh được việc phải đi vay vốn. Nó còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng thêm quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh.

Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng
Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng

Ý nghĩa của doanh thu đến từ hoạt động bán hàng

Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng chính là tất cả các khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được từ việc mua bán hàng hóa, sản phẩm, các dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất ra. Những khoản thu này sẽ bao gồm cả khoản thu chính và phụ thu.

Đây là nguồn tài chính vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chi trả được các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh sản xuất của mình. Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng cũng là nguồn tài chính giúp cho doanh nghiệp không bị phụ thuộc quá nhiều vào các khoản vay bên ngoài, giảm áp lực về chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ý nghĩa của doanh thu đến từ hoạt động tài chính

Doanh thu đến từ hoạt động tài chính của một doanh nghiệp sẽ bao gồm phần tiền lãi, phần cổ tức được chia lợi nhuận, các khoản thu đến từ hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán, tiền thu hồi, thanh lý, các khoản góp vốn liên doanh, vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác. Thậm chí, là lãi tỷ giá đối hoái, chênh lệch do bán ngoại tệ, chuyển nhượng vốn, các khoản doanh thu đến từ hoạt động tài chính khác cũng thuộc vào doanh thu tài chính của doanh nghiệp.

 Doanh thu từ hoạt động tài chính
Doanh thu từ hoạt động tài chính

Ý nghĩa của doanh thu nội bộ

Doanh thu nội bộ chính là khoản tiền thu được từ việc bán hàng hóa, các sản phẩm dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một công ty, một tập đoàn. Đây là cơ sở để xác định được tình hình kinh doanh nội bộ của công ty. Phần doanh thu này sẽ được ghi nhận khi doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển giao lợi nhuận, rủi ro gắn liền với hàng hóa bán cho người mua là nội bộ nhân viên.

Ý nghĩa của doanh thu bất thường

Doanh thu bất thường chính là khoản tiền đến từ các hoạt động không xảy ra thường xuyên. Như là khi doanh nghiệp bán vật tư, vật dụng dư thừa, thanh lý các tài sản hay các khoản phải trả nhưng lại không cần trả.

Cách tăng doanh thu bán hàng

Xác định được các nhóm đối tượng khách hàng phù hợp

Khách hàng chính là đối tượng đem về doanh thu cho doanh nghiệp. Việc xác định được chính xác khách hàng của mình, thấu hiểu nhu cầu khi mua hàng của họ sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp nhất.

Khi có được đối tượng khách hàng phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh, phù hợp với các sản phẩm dịch vụ thì việc tổ chức các chương trình để thu hút khách hàng cũng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, xác định được đúng đối tượng, bạn và doanh nghiệp sẽ biết được mình cần phải mang đến những giá trị nào cho khách hàng.

Xác định được đối tượng khách hàng phù hợp
Xác định được đối tượng khách hàng phù hợp

Tiếp nhận tích cực những phản hồi từ khách hàng

Khách hàng là đối tượng chính đem đến các doanh thu cho doanh nghiệp. Khi khách hàng phản hồi hãy sẵn lòng tiếp nhận chúng, những lời than phiền về dịch vụ chăm sóc, hàng hóa, sản phẩm hay giá cả đều cần được lắng nghe tích cực.

Dựa trên những ý kiến, phản hồi mà doanh nghiệp có thể đưa đến, hay cải thiện kịp thời. Bởi những ý kiến của khách hàng cũng sẽ tác động lên doanh thu của bạn. Bởi những phản hồi tiêu cực nếu như lộ ra sẽ khiến cho doanh thu của doanh nghiệp giảm xuống.

Tiếp nhận tích cực những phản hồi từ khách hàng
Tiếp nhận tích cực những phản hồi từ khách hàng

Đẩy mạnh hơn các hoạt động bán hàng

Doanh thu đến từ hoạt động bán hàng của các doanh nghiệp thường chiếm tỷ trọng rất lớn. Cải thiện quy trình bán hàng, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng, đóng gói cẩn thận, giao hàng nhanh chóng sẽ khiến khách hàng có thêm niềm tin với doanh nghiệp, từ đó sẽ quay lại mua hàng.

Đặc biệt, đối với các hoạt động kinh doanh online, việc mà bạn phải xử lý trăm, nghìn đơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy chắc rằng chất lượng của từng đơn đều tốt giống nhau, sản phẩm trong từng đơn hàng đều được gửi đi đúng với nhu cầu đặt hàng của khách. Nếu khách hàng liên tục nhận được hàng không đúng, trải nghiệm mua hàng tệ thì khó mà thuyết phục họ ở lại mua hàng hay giới thiệu bạn cho những người khác.

Xem thêm: Kinh tế vi mô là gì? Sự khác biệt giữa kinh tế vĩ mô và vi mô

Tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng 

Tỷ lệ chuyển đổi phụ thuộc sẽ vào tỷ lệ mua hàng trên tổng khách hàng tiềm năng doanh tiếp cận được. Số lượng đơn hàng tăng lên thì doanh thu từ đó cũng tăng theo. Muốn tỷ lệ này tăng thì nhân viên bán hàng tác động rất nhiều. Cải thiện khả năng thuyết phục mua hàng của nhân viên bằng cách đào tạo, hướng dẫn có bài bản để thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm.

Đi kèm với đó, là việc đưa ra các chính sách, chương trình ưu đãi đi kèm cũng góp phần thúc đẩy hành vi mua hàng của đa số khách hàng. Một số cách đơn giản để giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi mà nhiều người sử dụng như là cải thiện dịch vụ chăm sóc, các chính sách bảo hành, tặng thêm các chương trình miễn phí vận chuyển và lắp đặt.

Tăng thêm giá trị đơn hàng của mỗi khách hàng
Tăng thêm giá trị đơn hàng của mỗi khách hàng

Tăng thêm giá trị đơn hàng của mỗi khách hàng

Để tăng doanh thu thì không nên bỏ qua việc tăng thêm giá trị đơn hàng trung bình của mỗi khách hàng. Với giá trị trung bình mỗi đơn hàng càng cao, thì số tiền thu về từ mỗi đơn hàng cũng sẽ tăng lên, giúp tiết kiệm chi phí nhiều hơn. 

Khi mà giá trị đơn hàng trung bình tăng, sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp cũng được thúc đẩy nhanh hơn. Đặc biệt, với ngành Marketing, khi giá trị đơn hàng trung bình tăng sẽ giúp nâng cao được lợi nhuận tiếp thị, tối ưu các chi phí. Một số cách làm tăng giá trị trung bình của đơn hàng như là giảm giá, miễn phí vận chuyển, gói ưu đãi tặng kèm thêm, voucher giảm giá có thời hạn, thẻ thành viên, thẻ tích điểm, quà tặng kèm,…

Tăng số lần khách hàng mua sắm lặp lại

Việc biến khách hàng mới trở thành khách hàng trung thành cũng là cách hay để tăng doanh thu tốt nhất cho doanh nghiệp. Một khách hàng khi mua nhiều lần sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí chăm sóc, chi phí cho quảng cáo, chi phí tiếp cận mới. Số lượng lần một khách hàng quay lại mua hàng tại doanh nghiệp càng nhiều kéo theo đó doanh thu của doanh nghiệp càng tăng mạnh.

Để có thể thuyết phục được khách hàng quay lại mua hàng, hãy đảm bảo rằng khách hàng có trải nghiệm mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tốt nhất. Tạo thiện cảm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, các dịch vụ mà doanh nghiệp bạn cung cấp. Khi khách hàng thấy được mối quan hệ giữa họ và doanh nghiệp khăng khít thì chắc chắn họ sẽ quay lại mua hàng.

Tăng số lần khách hàng mua sắm lặp lại
Tăng số lần khách hàng mua sắm lặp lại

Nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh

Một khi đã kinh doanh chắc chắn sẽ có đối thủ cạnh tranh, dù là đi trước hay đi sau thì đều nên nghiên cứu cách thức đối thủ vận hành. Có thể so sánh về giá, so sánh về chất lượng để biết được điểm mạnh, điểm yếu của chính doanh nghiệp mình, từ đó có thể nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Thông qua việc nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp còn có thể định hình và mở rộng thị trường của mình. Nếu như doanh nghiệp bạn mới tham gia vào thị trường, khách hàng của đối thủ sẽ cho bạn biết được nhu cầu của thị trường và cách nhìn của khách hàng tiềm năng với đối thủ. Có thể học hỏi những gì mà đối thủ làm tốt, những gì làm chưa tốt để doanh nghiệp bạn có thể tìm cách khắc phục.

Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh
Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh

Đãi ngộ về lương, phúc lợi tốt cho nhân viên

Nhân viên cũng chính là khách hàng của bạn, họ còn là người tạo ra hàng hóa, sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của bạn. Vì vậy, việc khích lệ, tạo động lực cho nhân viên trong công việc là điều vô cùng cần thiết.

Họ là người trực tiếp tạo ra, truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ, những lời giới thiệu của nhân viên không chỉ đem lại doanh thu mà còn là uy tín của doanh nghiệp. Nâng cao các chế độ đãi ngộ về lương, phúc lợi là cách đơn giản nhất để nhân viên cống hiến và tập trung trong công việc.

Bài viết trên đây, là toàn bộ thông tin về nội dung doanh thu là gì? Cách tính doanh thu, sự khác nhau giữa doanh thu thuần và doanh thu, ý nghĩa của các loại doanh thu, cách tăng doanh thu bán hàng. Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian đã tham khảo nội dung bài viết trên!

About Hoangcuc

Tôi là Hoàng Thị Cúc - Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm review các loại thiết bị vệ sinh công nghiệp và các kiến thức đời sống khác. Hy vọng những thông tin mà tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn!

View all posts by Hoangcuc →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *